A KNBSZ szervezeti felépítése

 

 

A KNBSZ főigazgatója: Dr. Béres János vezérőrnagy
A Főigazgató feladatait a 1995. évi CXXV. törvény szabályozza.