Szerkesztő bizottságok

(2015. január 1-jétől)

Felderítő Szemle:

Elnök:

Dr. Béres János vezérőrnagy

Tagok:

Dezső Sándor dandártábornok

 

Dr. Magyar István ny. dandártábornok

 

Dr. Tömösváry Zsigmond ny. dandártábornok

 

Deák Anita alezredes

 

Dr. Fürjes János alezredes

 

Háry Szabolcs alezredes

 

Dr. Magyar Sándor ezredes

 

Dr. Tóth Sándor alezredes

 

Dr. Vida Csaba alezredes (TT-titkár)

Felelős szerkesztő:

Deák Anita alezredes

Olvasószerkesztő:

Gál Csaba ezredes

 

Szakmai Szemle:

Elnök:

Dr. Béres János vezérőrnagy

Tagok:

Árpád Zoltán ezredes

 

Szabó Károly ezredes

 

Dr. Kassai Károly ezredes

 

Dr. Magyar Sándor ezredes

 

Dr. Kenedli Tamás alezredes

 

Simon László alezredes

 

Tóth Csaba Mihály alezredes

 

dr. Sabjanics István főhadnagy

 

Dr. Vida Csaba alezredes (TT-titkár)

Felelős szerkesztő:

Dr. Kenedli Tamás alezredes

 

Simon László alezredes

Olvasószerkesztő:

Tóth Csaba Mihály alezredes

Tördelő szerkesztő:

Szabó Beatrix törzszászlós

 

National Security Review (angol nyelvű):

Elnök:

Dr. Béres János vezérőrnagy

Tagok:

Dr. Fürjes János alezredes

 

Dr. Kenedli Tamás alezredes

 

Dr. Magyar Sándor alezredes

 

Dr. Vida Csaba alezredes (TT-titkár)

Felelős szerkesztő:

Háry Szabolcs alezredes

  Magyar Viktória százados

Tördelő szerkesztő:

Szabó Mihály ny. ezredes