1) Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 3. Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat címhez tartozó adatok:

Működési kiadások: (millió Ft)

- Személyi juttatások:  9 324,6
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:  1 869,6
- Dologi kiadások:  4 301,9
- Ellátottak pénzbeli juttatásai:  38,8
   
Működési bevételek:  150,0
   
Felhalmozási kiadások:  
Beruházások:  1 679,0

2) Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 3. Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat címhez tartozó adatok:

Működési kiadások: (millió Ft)

- Személyi juttatások:  11 679,2
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:  2 144,7
- Dologi kiadások:  6 972,5
- Ellátottak pénzbeli juttatásai:  38,8
   
Működési bevételek:  150,0
   
Felhalmozási kiadások:  
Beruházások:  1 932,0


Hatályos: 2019.01.01-től.